Michele Floreancig

Michele Floreancig

销售主管 内勤
+41 71 353 58 18
E-Mail

Nino Bremgartner

Nino Bremgartner

工业销售
+41 71 353 58 44
E-Mail

Alena Kühne

Alena Kühne

Sales Retail
+ 41 71 353 58 58
E-Mail

Chrstine Eisenhut

Christine Eisenhut

特别贸易销售
+41 71 353 58 58
E-Mail

Melanie Cantieni

Melanie Cantieni

Sales Retail + 41 71 353 58 58
E-Mail

Nicole Schöni

Nicole Schöni

特别贸易销售
+41 71 353 58 58
E-Mail